પરમાર રોનક

પરમાર રોનક માતૃભારતી ચકાસાયેલ

@jayeshparmar.921945

(93)

32

23.8k

90.6k

તમારા વિષે

હું છું તો એક સ્કૂલ સ્ટુડન્ટ પણ એક લેખક બનવાની ઈચ્છા રાખું છું. લખવાનો અને વાંચવાનો શોખ રાખું છું. મારી વાતો અને મારી વાર્તાઓને માતૃભારતી દ્વારા લોકો તરફ રજૂ કરું છું.

  • 1.2k
  • 1.7k
  • 2.4k
  • 2.1k
  • 1.8k
  • 1.8k
  • 2.2k
  • 2.5k
  • 2.5k
  • 3.2k