છેતરાશો નહી. वात्सल्य દ્વારા કંઈપણ માં ગુજરાતી પીડીએફ

છેતરાશો નહી.

वात्सल्य માતૃભારતી ચકાસાયેલ દ્વારા ગુજરાતી કંઈપણ

છેતરાશો નહી..************અહીં આજે મારે વાર્તા કહેવી નથી,પરંતુ ખૂબ અગત્યની ઉપયોગી બાબતોની વાત કરવી છે.જે મને તમને અને બજારમાં કે વાણી વર્તનમાં દરેકને લાગુ પડે તેવી અને ઉપયોગી પણ છે.આપણે જયારે બજારમાં કોઈ ન કોઈ વસ્તુ લેવા માટે જઈએ છીએ.કેમકે ...વધુ વાંચો


બીજા રસપ્રદ વિકલ્પો