સેવાના પર્યાય: ડો.ઇલાબહેન ભટ્ટ Jagruti Vakil દ્વારા મહિલા વિશેષ માં ગુજરાતી પીડીએફ

સેવાના પર્યાય: ડો.ઇલાબહેન ભટ્ટ

Jagruti Vakil માતૃભારતી ચકાસાયેલ દ્વારા ગુજરાતી મહિલા વિશેષ

સેવાના પર્યાય ડો.ઇલાબેનભટ્ટ“દરેકકામમાં જોખમો તો હોય જ છે,દરેકસફળતાની અંદર નિષ્ફળતાનું બીજ હોય જ છે,પણતેઅગત્યનુંનથી,તમેતેની સાથે શી રીતે તાલ મિલવો છો તે જ ખરું આહ્વાન છે.”આશબ્દો છે સેવાના પર્યાય તરીકે જેમનેસહુઑળખે છે તેડો.ઈલાબેન રમેશ ભટ્ટના. નારી સશક્તિ કરણનું ઉતમ ઉદાહરણ ...વધુ વાંચો

બીજા રસપ્રદ વિકલ્પો