રાહુલ મીટ 2 રિયા... પરમાર રોનક દ્વારા કાલ્પનિક-વિજ્ઞાન માં ગુજરાતી પીડીએફ

રાહુલ મીટ 2 રિયા...

પરમાર રોનક માતૃભારતી ચકાસાયેલ દ્વારા ગુજરાતી કાલ્પનિક-વિજ્ઞાન

એક Science fiction અને Time travel સ્ટોરી. જેમાં રાહુલ મળે છે બે રિયાથી પણ કેવી રીતે ????


બીજા રસપ્રદ વિકલ્પો