ધ ડ્રેક ઈકવેશન નીલકંઠ દ્વારા વિજ્ઞાન માં ગુજરાતી પીડીએફ

ધ ડ્રેક ઈકવેશન

નીલકંઠ દ્વારા ગુજરાતી વિજ્ઞાન

શું આ વિશાળ બ્રહ્માંડમાં આપણે એકલાં જ છીએ? કેટલાંય વર્ષોથી આ સવાલ અથવા ટોપીક ઉપર ઘણી જ ચર્ચાઓ થઈ છે પરંતુ હજું પણ આ સવાલનો સંતોષકારક જવાબ મળ્યો નથી! આપણી આકાશગંગામાં એટલે કે મિલ્કિ વે ગેલેક્સીમાં ૪૦૦ અબજ તારાઓ ...વધુ વાંચો


બીજા રસપ્રદ વિકલ્પો