મેં કોરાકટ રણમાં હરિયાળા શમણાંનું વાવેતર કર્યું હતું. મનહર વાળા, રસનિધિ. દ્વારા મહિલા વિશેષ માં ગુજરાતી પીડીએફ

મેં કોરાકટ રણમાં હરિયાળા શમણાંનું વાવેતર કર્યું હતું.

મનહર વાળા, રસનિધિ. દ્વારા ગુજરાતી મહિલા વિશેષ

મેં કોરાકટ રણમાં હરિયાળા શમણાંનું વાવેતર કર્યું હતું. મનહર વાળા, "રસનિધિ." ભાવનગર. મોબાઈલ, 9664796945. વાચક મિત્રો સત્વરે એક નોંધ લેવી કે, આ વાર્તા બિલકુલ કાલ્પનિક છે.. નામ એનું તારા હતું પણ, અમે એને તારકી ...વધુ વાંચો


બીજા રસપ્રદ વિકલ્પો