બ્રહ્માંડની ઉત્પત્તિ નીલકંઠ દ્વારા વિજ્ઞાન માં ગુજરાતી પીડીએફ

બ્રહ્માંડની ઉત્પત્તિ

નીલકંઠ દ્વારા ગુજરાતી વિજ્ઞાન

સૌપ્રથમ તો બ્રહ્માંડ શું છે?! બ્રહ્માંડ એટલે કે દરેક વસ્તુ અને પદાર્થનું એક ચોક્કસ સરનામું! આ બ્રહ્માંડ છે તો આપણે છીએ! ગ્રહો છે! તારાઓ છે! જો આપણે આપણું પોતાનું બ્રહ્માંડ બનાવવું હોય તો આપણને ત્રણ વસ્તુઓની જરૂર પડે છે! ...વધુ વાંચો


બીજા રસપ્રદ વિકલ્પો