બ્રહ્માંડની ઉત્પત્તિ Neelkanth Vyas દ્વારા વિજ્ઞાન માં ગુજરાતી પીડીએફ

બ્રહ્માંડની ઉત્પત્તિ

Neelkanth Vyas દ્વારા ગુજરાતી વિજ્ઞાન

સૌપ્રથમ તો બ્રહ્માંડ શું છે?! બ્રહ્માંડ એટલે કે દરેક વસ્તુ અને પદાર્થનું એક ચોક્કસ સરનામું! આ બ્રહ્માંડ છે તો આપણે છીએ! ગ્રહો છે! તારાઓ છે! જો આપણે આપણું પોતાનું બ્રહ્માંડ બનાવવું હોય તો આપણને ત્રણ વસ્તુઓની જરૂર પડે છે! ...વધુ વાંચો

બીજા રસપ્રદ વિકલ્પો