સમગ્ર જીંદગી - ૭ ચક્રોમાં સમાવિષ્ટ યાત્રા - લેખાંક 8 Jitendra Patwari દ્વારા માનવ વિજ્ઞાન માં ગુજરાતી પીડીએફ

સમગ્ર જીંદગી - ૭ ચક્રોમાં સમાવિષ્ટ યાત્રા - લેખાંક 8

Jitendra Patwari દ્વારા ગુજરાતી માનવ વિજ્ઞાન

મૂલાધારચક્ર સંતુલનના ઉપાયો (ગતાંકથી ચાલુ) મૂલાધારચક્ર સંતુલન માટેના વિવિધ ઉપાયોની ચર્ચા દરમ્યાન લેખાંક ૭માં ક્રોમોથેરાપી (કલર થેરાપી), આહાર, યોગાસન, મુદ્રા, સાઉન્ડ થેરાપી,મંત્ર,અરોમા થેરાપીઅને ક્રિસ્ટલ/ રત્ન / સ્ટોન થેરાપી વિશે ચર્ચા કરી. હવે અન્ય ઉપાયો પણ જોઈએ. એફર્મેશન્સ ...વધુ વાંચો

બીજા રસપ્રદ વિકલ્પો