સમગ્ર જીંદગી - ૭ ચક્રોમાં સમાવિષ્ટ યાત્રા - (Article 7) Jitendra Patwari દ્વારા માનવ વિજ્ઞાન માં ગુજરાતી પીડીએફ

સમગ્ર જીંદગી - ૭ ચક્રોમાં સમાવિષ્ટ યાત્રા - (Article 7)

Jitendra Patwari દ્વારા ગુજરાતી માનવ વિજ્ઞાન

લેખાંક ૭ :: સંતુલનના ઉપાયો - મૂલાધાર મજબૂત, પાયો મજબૂત લેખાંક ૬માં મૂલાધારચક્ર વિષે સમજણ મેળવી. અસંતુલનની અસરો જાણી. મહત્ત્વનું એ છે કે સંતુલિત કેમ કરવું. ચાલો એ જોઈએ. સંતુલન માટે અનેક ઉપાયો છે, ક્રમાનુસાર બધા જાણીશું. અમુક તો ...વધુ વાંચો

બીજા રસપ્રદ વિકલ્પો