એક હતું રહસ્યમય જંગલ Keval Makvana દ્વારા હૉરર વાર્તાઓ માં ગુજરાતી પીડીએફ

એક હતું રહસ્યમય જંગલ

Keval Makvana દ્વારા ગુજરાતી હૉરર વાર્તાઓ

સવારે સૂરજ ઊઠે છે અને પોતાનો પ્રકાશ પાથરી દુનિયાને ઉઠાડે છે. શહેરનાં ભાગા-દોડીવાળાં જીવનમાં આ પ્રક્રિયા ઊંધી છે. અહીં તો સૂરજ પોતાનો પ્રકાશ સંકેલીને સૂવે છે ત્યારે અહીં નાં માણસો પોતાનો કૃત્રિમ પ્રકાશ પાથરીને ઊઠે છે. અહીં કુદરતી અજવાળાની ...વધુ વાંચો

બીજા રસપ્રદ વિકલ્પો