સ્ત્રી માસિક ધર્મ વિજ્ઞાન કે અંધશ્રદ્ધા Dave Tejas B. દ્વારા મહિલા વિશેષ માં ગુજરાતી પીડીએફ

સ્ત્રી માસિક ધર્મ વિજ્ઞાન કે અંધશ્રદ્ધા

Dave Tejas B. દ્વારા ગુજરાતી મહિલા વિશેષ

માસિક ધર્મની પ્રથાઓ વિજ્ઞાન કે અંધશ્રદ્ધા...??...આપણે તામામ મનુષ્ય ખૂબ ભાગ્ય શાળી છીએ કે આપણને આવો દુર્લભ અને અમૂલ્ય દેહ પ્રાપ્ત થયો છે, પરંતુ આ દેહ સમાજમાં બે સંજ્ઞાથી વહેંચાયેલો છે, જેને સામાન્ય ભાષામાં સ્ત્રી અને પુરૂષ કહી શકાઈ, *માટે ...વધુ વાંચો

બીજા રસપ્રદ વિકલ્પો