એકઝોપ્લેનેટ Neelkanth Vyas દ્વારા વિજ્ઞાન માં ગુજરાતી પીડીએફ

એકઝોપ્લેનેટ

Neelkanth Vyas દ્વારા ગુજરાતી વિજ્ઞાન

જ્યારે રાત્રીના આકાશમાં આપણે નજર નાખીએ ત્યારે આપણે ઝળહળતાં તારાઓ જોઈએ છીએ આ બધા જ તારાઓ નાના સૂર્યો છે! વેલ, આપણને નાના દેખાય છે પરંતુ તે સૂર્ય કરતાં અનેક ગણા મોટા છે! આ દરેક સૂર્યો(તારાઓ)ને પોતાનું સૌરમંડળ છે! આપણી ...વધુ વાંચો

બીજા રસપ્રદ વિકલ્પો