મારો કાવ્ય ઝરૂખો ભાગ :02 Hiren Manharlal Vora દ્વારા કવિતાઓ માં ગુજરાતી પીડીએફ

મારો કાવ્ય ઝરૂખો ભાગ :02

Hiren Manharlal Vora દ્વારા ગુજરાતી કવિતાઓ

કાવ્ય : 1અશ્રુ મારા વર્ષી પડ્યા..ભીખ માંગતા હાથ જોઈઅશ્રુ મારા વર્ષી પડ્યા..ચાર રસ્તે ભૂખ્યા પેટ જોઈઅશ્રુ મારા વર્ષી પડ્યા...નાના બાળકોના હાથમાં કટોરાજોઈ અશ્રુ મારા વર્ષી પડ્યા..ભીખ માંગતા વૃદ્ધ ને જોઈઅશ્રુ મારા વર્ષી પડ્યા...ગરીબની આંખોમાં લાચારી જોઈઅશ્રુ મારા વર્ષી પડ્યા...આઝાદી ...વધુ વાંચો

બીજા રસપ્રદ વિકલ્પો