કોરોના – હકારત્મક પ્રસંગો - 6 VIJAY THAKKAR દ્વારા આરોગ્ય માં ગુજરાતી પીડીએફ

કોરોના – હકારત્મક પ્રસંગો - 6

VIJAY THAKKAR દ્વારા ગુજરાતી આરોગ્ય

કોરોના – હકારત્મક પ્રસંગો- સંપાદન-વિજય ઠક્કર (6) કોરોના ૮ અમર આશા પ્રવીણા કડકિયા કોરોનાએ કાળો કેર વરતાવ્યો. ઉપરથી ઘરમાં પૂરાઈ રહેવાનું ! એવી નોકરી ન હતી કે ઘરે બેસીને કામ થાય. આમ પણ બાર સાંધતા તેર ટૂટે એવી હાલતમાં ...વધુ વાંચો

બીજા રસપ્રદ વિકલ્પો