કોરોના – હકારત્મક પ્રસંગો - 5 VIJAY THAKKAR દ્વારા આરોગ્ય માં ગુજરાતી પીડીએફ

કોરોના – હકારત્મક પ્રસંગો - 5

VIJAY THAKKAR દ્વારા ગુજરાતી આરોગ્ય

કોરોના – હકારત્મક પ્રસંગો- સંપાદન-વિજય ઠક્કર (5) કોરોના.. ૪ મને પોષાય છે. (microfiction) વિજય શાહ મારો એક મિત્ર…સાધન સંપન્ન છે તેના ઘરે સાંજે રસોઇ કદી થાય જ નહીં. અને સાંજ પડે એટલે ગાડી લઈને ક્યાં જમવા જવું એ જ ...વધુ વાંચો

બીજા રસપ્રદ વિકલ્પો