રકત યજ્ઞ - 1 Kinna Akshay Patel દ્વારા હૉરર વાર્તાઓ માં ગુજરાતી પીડીએફ

રકત યજ્ઞ - 1

Kinna Akshay Patel દ્વારા ગુજરાતી હૉરર વાર્તાઓ

"એ મરી રહયો હતો..મારી આંખો સામે... મારો પ્રેમ,મારી જીંદગી... આજે એક એક શ્વાસ માટે એ લડી રહ્યો હતો...પણ શું કામ એ આ લોહિયાળ જંગ મા આવ્યો?..આ જંગ તો એની હતી જ નહીં.. મારા ગયા જન્મ નો એ કાળો પડછાયો ...વધુ વાંચો