પહેલો સગો તે મિત્ર !! ronak maheta દ્વારા સામાજિક વાર્તાઓ માં ગુજરાતી પીડીએફ

પહેલો સગો તે મિત્ર !!

ronak maheta દ્વારા ગુજરાતી સામાજિક વાર્તાઓ

જેને સમજાવવું પડે એ મિત્ર નથી હોતો અને જે મિત્ર હોય એને સમજાવવો નથી પડતો !! આપણે હંમેશા સરખામણી કરતા આવ્યા છે. દરેક વ્યક્તિ ને આપણી તર્ક ની દ્રષ્ટિ એ મૂલવીએ છે. જે વ્યક્તિ આપણા તર્ક માં ફિટ બેસે ...વધુ વાંચો