શરમ કોની? ER.ALPESH દ્વારા સામાજિક વાર્તાઓ માં ગુજરાતી પીડીએફ

શરમ કોની?

ER.ALPESH દ્વારા ગુજરાતી સામાજિક વાર્તાઓ

એ નીરાવ(પશુને ખાવાનો ચારો) નો ભારો માથા ઉપર લઈને ગામની શેરીમાં થઈને પોતાને ઘેર જઈ રહ્યો હતો. એની બાજુમાંથી પસાર થતા દરેક પુરુષે એને હિન નજરે જોયો. શું કારણ હતું? કે બધા એને આમ શરમ લાગે એવી દૃષ્ટિ થી ...વધુ વાંચો