ગુમનામ ટાપુ - 5 - છેલ્લો ભાગ BIMAL RAVAL દ્વારા રોમાંચક માં ગુજરાતી પીડીએફ

ગુમનામ ટાપુ - 5 - છેલ્લો ભાગ

BIMAL RAVAL દ્વારા ગુજરાતી રોમાંચક

ગુમનામ ટાપુ પ્રકરણ ૫- ખરાખરીનો જંગ આ બાજુ ડોક્ટર સાકેત સાવરે વહેલા ઉઠી ગયા હોવાથી તેમની પેટી લઇ કોઈને ખલેલ ન પડે તે હેતુથી દૂર એક ખડકની પાછળ જઈ કઈં સંશોધન કરવાની મથામણ કરતા હતા અને તેજ કારણથી જયારે ...વધુ વાંચો