ગુમનામ ટાપુ - 2 BIMAL RAVAL દ્વારા રોમાંચક માં ગુજરાતી પીડીએફ

ગુમનામ ટાપુ - 2

BIMAL RAVAL દ્વારા ગુજરાતી રોમાંચક

ગુમનામ ટાપુ પ્રકરણ ૨ - સાથીઓ સાથે મુલાકાત પ્લાન પ્રમાણે કેપ્ટ્ન રાજ, ડો. સાકેત અને દેવની પ્રથમ દિવસની રહેવાની વ્યવસ્થા પોર્ટબ્લેરની હોટલ ઍરપોર્ટમાં કરવામાં આવી હતી. ત્રણે જણે સગવડતા પ્રમાણે બપોર સુધીમાં હોટલ પર પહોંચીને બપોરે લંચ માટે ભેગા ...વધુ વાંચો