શું શીખ્યો ? Ashish દ્વારા સામાજિક વાર્તાઓ માં ગુજરાતી પીડીએફ

શું શીખ્યો ?

Ashish દ્વારા ગુજરાતી સામાજિક વાર્તાઓ

શું કહ્યું? કેમ કહ્યું? કેવી રીતે કહ્યું? શા માટે કહ્યું? ક્યારે કહ્યું? ક્યાં કહ્યું? એવું બધું પેહલા હું મૉટે થી કેહતો હતો, અને એમજ કેહતો કે મને ખબર નથી. કાંઈ કામ ના કરવું હોય તો મૉટે થી કહીયે એટલે ...વધુ વાંચો