નાનખટાઈ રેસીપી અમી વ્યાસ દ્વારા રેસીપી માં ગુજરાતી પીડીએફ

નાનખટાઈ રેસીપી

અમી વ્યાસ દ્વારા ગુજરાતી રેસીપી

ઘરે જ નાનખટાઈ બનાવતા શીખો....એ પણ એકદમ સહેલી રીતેઆપને નાના હતા ત્યારે એટલી બધી નાસ્તા ની આઇટમ નહોતી,અને ત્યારે બિસ્કીટ,નાનખટાઈ એવું જ મળતું , ત્યારે મને યાદ છે અમે નાનખટાઈ નો લોટ ઘરે થી તૈયાર કરીને બેકરી આપવા જતા ...વધુ વાંચો


બીજા રસપ્રદ વિકલ્પો