માં ની સંજીનવી Shree દ્વારા તત્વજ્ઞાન માં ગુજરાતી પીડીએફ

માં ની સંજીનવી

Shree દ્વારા ગુજરાતી તત્વજ્ઞાન

તારા આગમનની કલ્પના માત્રથી પુલકિત થતી "માં".તને મેં ખૂબ જતન થી મારા ઉદર માંં સ્થાન આપ્યું....ઈશ્વર ના સ્મરણ સાથે તને આવકર્યો મારા પેટાળમાં. ખૂબ પ્રેમથી તારી કલ્પનાઓને પોષી,હુંફાળી હૂંફ આપીને, તોફાનો સાથે બાથ ભીડીને તને આ ...વધુ વાંચો