યારા અ ગર્લ - 8 pinkal macwan દ્વારા સાહસિક વાર્તા માં ગુજરાતી પીડીએફ

યારા અ ગર્લ - 8

pinkal macwan Verified icon દ્વારા ગુજરાતી સાહસિક વાર્તા

અમારો ઈરાદો કેટરીયલને એક ગુપ્ત અને સલામત જગ્યાએ પહોંચાડવાનો હતો જેથી બાળકનો જન્મ સહીસલામત રીતે થઈ શકે. ને એ સુરક્ષિત રહે.પણ અમારી મહેલ છોડવાની વાત મોરોટોસને ખબર પડી ગઈ અને એણે અમારી શોધખોળ ચાલુ કરી દીધી. અમારા માટે એ ...વધુ વાંચો