વૈદેહીમાં વૈદેહી - (પ્રકરણ-5) Vandan Raval દ્વારા નવલકથા પ્રકરણ માં ગુજરાતી પીડીએફ

વૈદેહીમાં વૈદેહી - (પ્રકરણ-5)

Vandan Raval Verified icon દ્વારા ગુજરાતી નવલકથા પ્રકરણ

પ્રકરણ – 5 ક્લોરોફોર્મ શ્વાસમાં જવાને કારણે હું નિશ્ચેતન બની રહ્યો છું..... આંખો ઘેરાઈ રહી છે..... દ્રષ્ટિ ધૂંધળી થતી જાય છે..... બુરખો પહેરીને ઊભેલી એ છોકરી પણ હવે સ્પષ્ટ દેખાતી નથી..... એક-બે ઝોકાં ખાધાં..... હું ભાન ગુમાવી રહ્યો છું..... ...વધુ વાંચો