ઉંચી મેડી તે મારા વરની રે..! Ramesh Champaneri દ્વારા હાસ્ય કથાઓ માં ગુજરાતી પીડીએફ

ઉંચી મેડી તે મારા વરની રે..!

Ramesh Champaneri Verified icon દ્વારા ગુજરાતી હાસ્ય કથાઓ

ઉંચી મેડી તે મારા વરની રે..! શું એ મલમલી સમય હતો? માણસની વાતને મારો ગોલી, ચોખ્ખું આકાશ, ચોખ્ખો પ્રકાશ, NO રકાશ, NO બકવાસ, કોઈ અગડમ બગડમ નહિ, ને કોઈની તિકડમબાજી નહિ. ધોતિયું પગેરણ ધારણ કરીએ તો પણ ...વધુ વાંચો