હું ગુજરાતી સાહિત્યનો રસિકજન છું.સારી વાર્તાઓ ,નવલકથાઓ વાંચવી ખૂબ ગમે. થોડું લખું પણ છું.સાહિત્યપ્રેમીઓ મારા મિત્રો છે.

  • (20)
  • 650
  • (16)
  • 612
  • (18)
  • 736
  • (19)
  • 2.4k
  • (17)
  • 893
  • 491
  • (39)
  • 1.3k
  • (36)
  • 1.4k
  • (113)
  • 1.3k
  • (57)
  • 1.4k