ખોફનાક ગેમ - 9 - 2 Vrajlal Joshi દ્વારા હૉરર વાર્તાઓ માં ગુજરાતી પીડીએફ

ખોફનાક ગેમ - 9 - 2

Vrajlal Joshi Verified icon દ્વારા ગુજરાતી હૉરર વાર્તાઓ

જાનવરોને કાપકૂપ કરીને માનવ બનાવવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો હોય તેવું દેખાતું હતું. જાનવરોના આગળનાં બંને પગને માનવીના હાથ જેવા બનાવવામાં આવ્યા હતા. પાછળનાં પગને સીધા કરીને ઊભા રહી શકે તેવી કાપકૂપ કરેલી હતી. રીતસર હાથના પંજા બનાવેલા હતા. કમરની ...વધુ વાંચો