એબસન્ટ માઈન્ડ - 2 Sarthi M Sagar દ્વારા પ્રવાસ વર્ણન માં ગુજરાતી પીડીએફ

એબસન્ટ માઈન્ડ - 2

Sarthi M Sagar દ્વારા ગુજરાતી પ્રવાસ વર્ણન

વાસ્તવિકતા કરતાં કાલ્પનિક ભય વધુ ડરાવે છે. પહેલી વખત અમદાવાદથી બહાર નીકળ્યો એ વખતે કેટલાંય કાલ્પનિક ભય હતા, પણ આજે એ નથી. જા કે આજે પણ નવી જગ્યાએ નવા અનુભવો અને નવા ભય થતાં જ રહે છે. જે હવે ...વધુ વાંચો