મોહ મોહ કે ધાગે Salima Rupani દ્વારા મહિલા વિશેષ માં ગુજરાતી પીડીએફ

મોહ મોહ કે ધાગે

Salima Rupani દ્વારા ગુજરાતી મહિલા વિશેષ

"કાગા ચુન ચુન ખાઈઓ બોટી બોટી માસ, દો નૈના મત ખાઈઓ મોહે પિયા મીલનકી આશ, ની મેઁ.' કૈલાશ ખૈરના સૂફી અવાજમાં આ પંક્તિઓ રેલાઈ રહી હતી. સર્યું સાંભળતા સાંભળતા રડી પડી. સમજાતુ નહોતુુ શું કરવુ. ભાઈ, મમ્મી બધા એક ...વધુ વાંચો