૨૨૬ - મિસ્ટર. લિસ Dharm Patel દ્વારા સામાજિક વાર્તાઓ માં ગુજરાતી પીડીએફ

૨૨૬ - મિસ્ટર. લિસ

Dharm Patel દ્વારા ગુજરાતી સામાજિક વાર્તાઓ

આજકાલ ગુજરાત ના દરેક યુવા ને એક જ લાલસા છે, સપનાઓ ના દેશ કેનેડા જવાની !! કેનેડા માં દર વર્ષે આશરે ૧૨.૧% ભારતીય આવે છે, વર્ષ ૨૦૧૯ ના ૧૨.૧% માં એક હું પણ હતો. ડિસેમ્બર ની હાડકા થીજાવતી ઠંડી ...વધુ વાંચો