સ્વાર્થી છોકરી Salima Rupani દ્વારા મહિલા વિશેષ માં ગુજરાતી પીડીએફ

સ્વાર્થી છોકરી

Salima Rupani દ્વારા ગુજરાતી મહિલા વિશેષ

કેતકી જોઇ જ રહી. આ તે કેવી જીંદગી. આજે સવારથી અસુખ લાગતુ હતુ. બાકી હતુ તો વાસણ ઘસવાવાળા માસીએ રજા પાડેલી. ઢગલો કપડા મશીનમાં ધોઈને સૂકવીને વાસણ ઘસવા બેઠી ત્યારે માથુ એટલું દુઃખવા લાગેલુ કે આંખોમાં આંસુ આવી ગયેલા. ...વધુ વાંચો