ખોફનાક ગેમ - 8 - 1 Vrajlal Joshi દ્વારા હૉરર વાર્તાઓ માં ગુજરાતી પીડીએફ

ખોફનાક ગેમ - 8 - 1

Vrajlal Joshi Verified icon દ્વારા ગુજરાતી હૉરર વાર્તાઓ

ખાધા-પીધા વગર “બંધનગ્રસ્ત” અવસ્થામાં આંખો બંધ કરીને કદમ પડ્યો હતો. આથમતા સૂર્યનો લાલ પ્રકાશ ઝૂંપડામાં ફેલયેલો હતો. જે તેના ચહેરા પર પડોત હતો. કદમને ખૂબ જ તરસ લાગી હતી. પણ આખા દિવસમાં કોઈ તેની પૃછ્છી કરવા આવ્યું ન હતું. ...વધુ વાંચો