જયારે દિલ તુટયું તારા પ્રેમમાં - 38 Nicky Tarsariya દ્વારા નવલકથા પ્રકરણ માં ગુજરાતી પીડીએફ

જયારે દિલ તુટયું તારા પ્રેમમાં - 38

Nicky Tarsariya Verified icon દ્વારા ગુજરાતી નવલકથા પ્રકરણ

" ડીડ યુ મેન રિતલ , કોઈપણ વસ્તુની એક હદ હોય છે. આ્ઈ હેટ યુ. હું જેટલો તને સમજી શકતો હતો તેનાથી તું વધારે અલગ નિકળી.""પણ, રવિન્દ..... ""હવે શું વધ્યું છે કહેવા માટે??? મને તો તારી સાથે વાત કરતા ...વધુ વાંચો