મોસમ chandni ramanandi દ્વારા લઘુકથા માં ગુજરાતી પીડીએફ

મોસમ

chandni ramanandi દ્વારા ગુજરાતી લઘુકથા

સવાર ના ૬ વાગ્યાં હશે... એલારામ નો અવાજ સાભંળી રવી એ એલારામ બંધ કર્યું અને વળી પાછો સૂઈ ગયો...થોડી‌ વાર પછી‌ ઘર ની બેલ વાગી.... બેલ સતત‌ વાગતી રહી...એટલે ગુસ્સા માં આવી ને રવી એ બૂમ પાડી.. "મોસમ...મોસમ....જો તો ...વધુ વાંચો