ટાંકણી અને તલવાર DINESHKUMAR PARMAR દ્વારા લઘુકથા માં ગુજરાતી પીડીએફ

ટાંકણી અને તલવાર

DINESHKUMAR PARMAR દ્વારા ગુજરાતી લઘુકથા

ટાંકણી અને તલવાર .. દિનેશ પરમાર” નજર”હજારો આંસુઓ ભેગા મળી પળવાર બોલે છેમરેલા માનવી પાછળ જીવન વેવાર બોલે છેકરેલા કામ જે કાળા કદીયે મ્યાન ના જાણેસદા અળગા થઇને એટલે તલવાર બોલે છે ...વધુ વાંચો