ખોફનાક ગેમ - 5 - 4 Vrajlal Joshi દ્વારા હૉરર વાર્તાઓ માં ગુજરાતી પીડીએફ

ખોફનાક ગેમ - 5 - 4

Vrajlal Joshi Verified icon દ્વારા ગુજરાતી હૉરર વાર્તાઓ

ખુરશી પર બેઠેલો ટકલુ પહેલવાન ફર્શ પર પછડાયો તે જ સમયે પલંગ પર બેઠેલા બંને પહેલવાનો ઝડપથી ઊભા થયા. એક પહેલવાન જેના હાથમાં મોટર સાયકલની ચેન હતી, તે પ્રલય તરફ દોડ્યો. નીચે પટકાયેલ ટકલુ પહેલવાનના પેટમાં કદમે ખૂબ જ જોરથી ...વધુ વાંચો