પર્યાવરણના નામે નગર karansinh chauhan દ્વારા બાળ વાર્તાઓ માં ગુજરાતી પીડીએફ

પર્યાવરણના નામે નગર

karansinh chauhan દ્વારા ગુજરાતી બાળ વાર્તાઓ

પર્યાવરણ નામે નગર પર્યાવરણ નગરનામે એક રળીયામણું નગર હતું. નગરમાં રહેનાર બધા માણસો પણ ખાધેપીધે સુખી હતા. નગરનો દરકે નાગરિક નગરની જાળવણી સારી રીતે થાય તે બાબતે સભાન હતો.નગરની મુખ્ય બજાર ઉપરાંત અન્ય બજારો એકદમ ચોખ્ખી રાખવામાં ...વધુ વાંચો

બીજા રસપ્રદ વિકલ્પો