એકતા અને ઢોંગ વાર્તા સંગ્રહ Kaushik Dave દ્વારા પ્રેરક કથા માં ગુજરાતી પીડીએફ

એકતા અને ઢોંગ વાર્તા સંગ્રહ

Kaushik Dave દ્વારા ગુજરાતી પ્રેરક કથા

" એકતા ". ." એકતા "...... વાર્તા (૧)....................................એક જંગલ હતું.આ જંગલ માં બે ? વાઘ રહેતા હતા.એક જુવાન અને બીજો વૃદ્ધ વાઘ.આ બંને વાઘ ને ઘણા સમય સુધી મિત્રતા રહી ... અને એક દિવસ કોઈ ગેરસમજ ના કારણે બંને ...વધુ વાંચો