અનોખું મિલન નિમિષા દલાલ્ દ્વારા સામાજિક વાર્તાઓ માં ગુજરાતી પીડીએફ

અનોખું મિલન

નિમિષા દલાલ્ દ્વારા ગુજરાતી સામાજિક વાર્તાઓ

“સદ્દુ……..ઓ સદ્દુ….. એ સદ્દુડા….. ક્યાં છે ? સામે આવ તો. આમ હેરાન નહીં કર ને. સદ્દુડા … પ્લીઝ …પ્લીઝ….. પ્લીઝ ” ચંપાની આંખો સદાનંદને શોધતી હતી. “જો મને સદ્દુડો કહેશે ને તો હું નહીં બોલું તારી સાથે.ચંપાડી… પાડી…. જા ...વધુ વાંચો