થેલીનું ટિફિન Mahesh Gohil દ્વારા લઘુકથા માં ગુજરાતી પીડીએફ

થેલીનું ટિફિન

Mahesh Gohil દ્વારા ગુજરાતી લઘુકથા

સવારનાં સાત વાગ્યે ગામની એકમાત્ર મુખ્ય શેરીમાં લોકોની અવરજવર શરૂ થઈ ગઈ હતી. માથે ગોળી મૂકી ડેરીએ દૂધ ભરવા જતી સ્ત્રીઓ , ભેંસુ લઈ તળાવે પાણી પાવા જતાં પુરુષો , સ્ત્રીઓ , યુવતીઓ અને કોઈ કોઈ તો નાના નાના ...વધુ વાંચો