સ્વસ્તિક (પ્રકરણ 42) Vicky Trivedi દ્વારા નવલકથા પ્રકરણ માં ગુજરાતી પીડીએફ

સ્વસ્તિક (પ્રકરણ 42)

Vicky Trivedi Verified icon દ્વારા ગુજરાતી નવલકથા પ્રકરણ

લેખાએ ભેડાઘાટ પર જઈ બગી રોકી. એના પિતા અશ્વાર્થમાં હજુ ઘણી જાન હતી. એ કબીલાનો સરદાર હતો. મુખિયા હતો - એ ઉપાધી એને આમ જ મળી ગઈ નહોતી. ઘાયલ શરીર, કલાકોના ભૂખ તરસ અને થાક પણ એને માત કરી ...વધુ વાંચો