મન મોહના - ૧૪ Niyati Kapadia દ્વારા હૉરર વાર્તાઓ માં ગુજરાતી પીડીએફ

મન મોહના - ૧૪

Niyati Kapadia Verified icon દ્વારા ગુજરાતી હૉરર વાર્તાઓ

મન લાઇબ્રેરીના કંપાઉન્ડ સુંધી જોઈ આવ્યો હતો. એણે મોહનાની ગાડી ના જોતા માની લીધું હતું કે મોહના ચાલી ગઈ હશે. મન ઘરે આવ્યો હતો. એના મનમાં એક જ વિચાર ચાલતો હતો, મોહના આમ અચાનક ચાલી કેમ ગઈ? એને કોઈ ...વધુ વાંચો