આવ બલા પકડ ગલા Ramesh Champaneri દ્વારા હાસ્ય કથાઓ માં ગુજરાતી પીડીએફ

આવ બલા પકડ ગલા

Ramesh Champaneri Verified icon દ્વારા ગુજરાતી હાસ્ય કથાઓ

આવ બલા પકડ ગલા..! મને ગાળ આવડતી નથી. જે લોકો આને ગાળ સમજતા હોય, તેમને ખબર નથી કે, ગાળ કોને કહેવાય..? માટે બદનામ તો કરતાં જ નહિ કે, હું વાતાવરણ ડહોળું છું. જેટલું ડહોળાવાયેલું છે, એટલું બસ છે. ...વધુ વાંચો