સમાજવાદમાં સપડાયેલ ગુજરાત Sunil Bambhaniya દ્વારા હાસ્ય કથાઓ માં ગુજરાતી પીડીએફ

સમાજવાદમાં સપડાયેલ ગુજરાત

Sunil Bambhaniya દ્વારા ગુજરાતી હાસ્ય કથાઓ

એક સમયની વાત છે એક ગાઢ જંગલમાં અલગ અલગ પ્રાણીઓ રહેતા હતા. માંસાહારીથી માંડીને તૃણાહારીઓ બધા જ પ્રાણીઓ આ જંગલમાં રહેતા હતા. આ જંગલમાં ભલે માંસાહારી પ્રાણી હતા પણ બધા એક સાથે હળી મળી ને રહેતા હતા. ...વધુ વાંચો