મુહૂર્ત - (પ્રકરણ 25) Vicky Trivedi દ્વારા નવલકથા પ્રકરણ માં ગુજરાતી પીડીએફ

મુહૂર્ત - (પ્રકરણ 25)

Vicky Trivedi Verified icon દ્વારા ગુજરાતી નવલકથા પ્રકરણ

મારી આંખો ખુલી ત્યારે હું એક બેડ પર સુતો હતો. મારી પાંસળીઓ સાથે એક વાદળી રંગનું નાનકડું મશીન લાગેલુ હતું. મારો અંદાજ સાચો હતો એ લોખંડના રોડથી મારી પાંસળીઓ તૂટી ગઈ હતી અને ફેફસાને શ્વાસ ઉરછવાસની ક્રિયામાં મદદ માટે ...વધુ વાંચો