સમુદ્રાન્તિકે - 27 Dhruv Bhatt દ્વારા સામાજિક વાર્તાઓ માં ગુજરાતી પીડીએફ

સમુદ્રાન્તિકે - 27

Dhruv Bhatt Verified icon દ્વારા ગુજરાતી સામાજિક વાર્તાઓ

બાળકોને પાછા મૂકવા જવાનું મેં સ્વીકાર્યું. પટવાથી એક બે જણ મળવા આવી ગયાં. ત્યાં ઘણાં મકાનો પડી ગયાં. પણ કોઈ માણસ મર્યું નથી. ખેરા સંપૂર્ણ ધોવાઈ ગયું છે. પણ તોફાન આવ્યું તે પહેલાં બધા માણસો પટવા વરાહસ્વરૂપ જેવાં સ્થળોએ ...વધુ વાંચો