પરમા...ભાગ - 3 Sachin Soni દ્વારા મહિલા વિશેષ માં ગુજરાતી પીડીએફ

પરમા...ભાગ - 3

Sachin Soni Verified icon દ્વારા ગુજરાતી મહિલા વિશેષ

નવાં ઘરે નવાં શહેરમાં પરમા આખરે પહોંચી ગઈ બધો સામાન ઉતારી ગોઠવી અને બે દિવસમાં તે ત્યાં સેટ થઈ ગઈ સાથે પરમા અને એના ભાભી લગ્નની તૈયારીમાં લાગી ગયાં જોત જોતામાં એક મહિનો ક્યાં નીકળી ગયો ખબર ન પડી,પરમાને ...વધુ વાંચો