ગુલેર bharatchandra shah દ્વારા લઘુકથા માં ગુજરાતી પીડીએફ

ગુલેર

bharatchandra shah દ્વારા ગુજરાતી લઘુકથા

ગુલેર.....એ ગુલેર..... ગુલેર.દિવસના લગભગ કેટલી વખત આ બૂમ આખા ફળીયામાં બધાને જ સંભળાયા કરતી હતી. ગામમાં નાનકડી નદી કિનારે મિત્રો જોડે રમવામાં મશગુલ ગુલેરને ક્યાંથી સંભળાય એ બૂમ? એની દુનિયા જ અલગ ૬-૭ વર્ષનો અને ગામડાંની સરકારી શાળામાં ભણતો ...વધુ વાંચો