પરમા..ભાગ-૨ Sachin Soni દ્વારા મહિલા વિશેષ માં ગુજરાતી પીડીએફ

પરમા..ભાગ-૨

Sachin Soni Verified icon દ્વારા ગુજરાતી મહિલા વિશેષ

નાનો દીકરો અનિલ પણ બારમાં ધોરણમાં અભ્યાસ ઘરબેઠા કરતોદિવાળીનો મહિનો હતો પરમાને કામ પણ ઝાઝું ભેગું થઈ ગયું હતું હવે દીકરો અનિલ પણ મમ્મીને મદદ કરવા લાગ્યો બન્ને મા દીકરો વારાફરતી સિલાઈ મશીને બેસતાં કારણકે ભાઈબીજ નજીક આવે છે ...વધુ વાંચો